Newsletter

NIEPOPRAWNY E-MAIL!

Informacje o cookies, polityka prywatności

Informacje o cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.bixbit.pl.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie podane nam dane są przetwarzane
i wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłaś/łeś zgodę.

W przypadku jednak, gdy postanowisz nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał/a, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych. Możesz to robić samodzielnie lub z naszą pomocą, któej zawsze chętnie udzielimy.

Z naszej strony pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych bixbit.pl?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Bixbit Joanna Szozda, 60-461 Poznań, ul. Stanisława Grochowiaka 3/1, REGON: 639799072, NIP: 7892028910. 

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem dokumentu 3115/ 2013.

Jakie dane zbiera nasz sklep internetowy w czasie przeglądania (korzystania) z naszej witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego. Pliki wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu sprawnej obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie, zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne gdy: 

- dokonujesz zakupu w naszym sklepie bez rejestracji konta, po realizacji takiego zamówienia dane zostają usunięte poza FV przechowywaną na potrzeby fiskalne

- po wybraniu odpowiedniej opcji możesz zostać abonentem newslettera by otrzymywać ciekawe informacje o naszych wydarzeniach i ofertach (przystąpienie jest dobrowolne z możliwością wypisania w dowolnym momencie)

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów , na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;
- ustosunkowania się do zgłoszonych przez Klienta  roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;
- prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
- otrzymywania informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia;

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

-dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
- dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
- dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
- dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

- zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
- z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków

Komu są przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- firmom kurierskim i pocztowym, którzy zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,
- operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
- podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

Klientom przekazującym dane osobowe przysługują następujące prawa:

- prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, w tym celu można zalogować się do Sklepu na Konto Klienta składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- wnieść skargę do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt
W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Bixbit Joanna Szozda, 60-461 Poznań, ul. Stanisława Grochowiaka 3/1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bixbit.com

 

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W razie dodatkowych pytań na temat polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz z zakładce "Kontakt", e-mail: info@bixbit.pl lub telefonicznie +48 781 049 000 od pon. do piąt. w godz. 8:00-16:00.